Jogi információk

A weblapunkon szereplő szövegek, grafikák, fotók, valamint ezek elrendezése szerzői jogvédelem alatt áll. A Reactor Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A Reactor Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult ezen tartalmak további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Reactor Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlapon található információkat, műszaki tartalmakat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

A Reactor Kft. honlapjáról szerzett információkat átvenni csak a következő feltételekkel lehet: az átvevő

  • nem módosítja az eredeti információt,
  • minden közlésnél feltüntet a lapra utaló egyértelmű hivatkozást.

A Reactor Kft. honlapjára, vagy annak egyes elemeire hivatkozni csak abban az esetben szabad, ha az a Reactor Kft. érdekeit nem sérti.